RVKO

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
 • "De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is een vereniging die al 140 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert."

 • RVKO

  Onder het bestuur van de vereniging ressorteren 66 schoollocaties voor primair onderwijs, waar ruim 20.000 kinderen en 1.900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen.  Een groot bestuur, één van de grootste van Nederland, dat de zorg en verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen bij de scholen buitengewoon serieus neemt. Het bestuur heeft 66 schoollocaties. De diversiteit is groot, de scholen werken vanuit de missie van de vereniging.

 • Meer weten over de RVKO?

 • Thomas More Hogeschool

  Onze basisschool werkt samen met lerarenopleiding basisonderwijs Thomas More Hogeschool. Thomas More Hogeschool is een kleinschalige hogeschool waar de communicatielijnen kort zijn, zowel met de docenten als de studenten. Een hechte samenwerking met het basisonderwijs in Rotterdam en omgeving staat bij Thomas More Hogeschool hoog in het vaandel.

  Thomas More Hogeschool leidt studenten op tot zelfstandige en verantwoordelijke professionals, die zichzelf blijven ontwikkelen. Studenten van Thomas More Hogeschool leveren zelf ook een actieve bijdrage aan hun leeromgeving. Dit zorgt voor leraren met kennis, kunde en (zelf)vertrouwen die het basisonderwijs versterken.

  Kenmerkend voor de opleiding is het schakelen tussen theorie en praktijk. De lesstof wordt continu verbonden aan de beroepspraktijk en andersom. Direct vanaf het eerste jaar wordt er stage gelopen bij één van de basisscholen waar Thomas More een samenwerkingsverband mee heeft.

  Partners
  Thomas More Hogeschool werkt samen met 7 katholieke schoolbesturen in Rotterdam en regio. Dit zijn:

  • Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
  • Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP)
  • Stichting Floreo
  • Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO)
  • Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
  • Laurentius
  • De Groeiling

  Meer informatie vindt u op de website van Thomas More Hogeschool: www.thomasmorehs.nl
  Voor actueel nieuws van Thomas More Hogeschool en ontwikkelingen in het basisonderwijs:
  facebook.com/thomas.more.hs
  twitter.com/ThomasMoreHS

  logo11