Reisverslag jaargang 20 nr.20

5 juni 2019

Volgend schooljaar, 2019-2020, maken wij gebruik van een geautomatiseerd facturatiesysteem, WIS-collect, voor de inning van de ouderbijdrage. Begin volgend schooljaar ontvangt u van ons een persoonlijke mail met daarin een link waardoor u toegang krijgt tot het betaalsysteem. U kunt dan direct betalen met IDEAL.

De MR stelt in haar komend overleg de hoogte van de ouderbijdrage vast. In het nieuwe schooljaar ontvangt u informatie over de ouderbijdrage en de betaling ervan. Meer lezen? Klik hier

Reisverslag jaargang 20 nr. 19Reisverslag jaargang 20 nr.21