Nieuwsbrief

 • Nieuwsbrief

 • Reisverslag

  Met regelmaat wordt er vanuit de school het Reisverslag (onze nieuwsbrief) gestuurd. Hierin staan de laatste nieuwtjes en de bijgewerkte belangrijke data. Het Reisverslag is het primaire middel om met ouders te communiceren. U ontvangt als ouder van school het Reisverslag via het ouderportaal van ParnasSys. Ontvangt het reisverslag nog niet? Geef het aan bij de leerkracht van uw kind. 

   

   

  Parro

  Parro is een communicatiemiddel dat de ouders/verzorgers van De Grote Reis kunnen gebruiken. Wanneer een school werkt met ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem, kun je als leerkracht de ouders uitnodigen om Parro te installeren. Zo kunnen leerkrachten gemakkelijk en veilig bijvoorbeeld foto’s delen, maar ook brieven, uitnodigingen of de start van een nieuw thema kunnen zo gemakkelijk worden gedeeld.

  Het is een veilige internetomgeving. Personen die niets met de groep van uw kind te maken hebben, kunnen deze foto’s en/of berichten niet zien.

  Tijdens de coronaperiode maken wij veelvuldig gebruik van Parro.
  Via Parro kunnen wij ouders en/of verzorgers zo snel en goed mogelijk informeren over de actuele stand van zaken en eventuele besmettingen binnen de school. Daarnaast informeren ouders de directie direct wanneer een leerling of een gezinslid positief getest is op corona. Ook wanneer een leerling in contact is geweest met iemand die positief is getest op corona, wordt de school direct geïnformeerd. Dit informeren gaat via het algemene e-mailadres van de school: info@bsdegrotereis.nl

  De school houdt zo het volledige overzicht en kan, wanneer nodig, zo spoedig mogelijk andere ouders/verzorgers en het team adequaat informeren via Parro.

  Helaas zien we landelijk het aantal coronabesmettingen in een snel tempo toenemen, ook op De Grote Reis is dit merkbaar.
  Daarom is 26 oktober 2020 besloten om de gehele school per dinsdag 27 oktober 2020 te sluiten tot in ieder geval 3 november 2020 en digitaal thuisonderwijs te verzorgen.
  Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande brieven. Ouders en/of verzorgers zullen wij via Parro blijven informeren.

  Brief 1
  Brief 2
  Brief 3