Nieuwsbrief

  • Nieuwsbrief

  • Reisverslag

    Met regelmaat wordt er vanuit de school het Reisverslag (onze nieuwsbrief) gestuurd. Hierin staan de laatste nieuwtjes en de bijgewerkte belangrijke data. Het Reisverslag is het primaire middel om met ouders te communiceren. U ontvangt als ouder van school het Reisverslag via het ouderportaal van ParnasSys. Ontvangt het reisverslag nog niet? Geef het aan bij de leerkracht van uw kind.