Inschrijven

 • "Wij zijn blij dat de afgelopen schooljaren vele ouders De Grote Reis als basisschool voor hun kinderen hebben gekozen."

 • Oriënteren en keuzes maken

  Een basisschool kiezen voor je kind doe je niet even tussen de bedrijven door. Elke ouder zoekt een school, waar hun kind(-eren) met plezier naar toe gaan en waar ze goed begeleid worden in hun ontwikkeling. Wij adviseren ouders om zich breed te oriënteren. 

 • slide5-effectiviteit

 • Informerend gesprek

  Oriënterende ouders kunnen telefonisch of mondeling een afspraak maken met de directie van de school. Dit is een informerend gesprek waarbij de directie uitleg geeft over de school, er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Ouders worden ook in de gelegenheid gesteld om rond te kijken in de school. Wij raden ouders aan om, indien mogelijk, samen te komen en het kind mee te brengen om zo een duidelijke indruk te krijgen van onze school. Tijdens het gesprek ontvangt u de schoolgids, de schoolkalender en andere schriftelijke informatie over onze school.
  Als ouders voor onze school kiezen, kunnen zij een inschrijfafspraak maken. Tijdens dit gesprek staan de startvoorwaarden en achtergrond van het kind centraal.

 • Passend onderwijs

  In het kader van Passend Onderwijs is het zo dat wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde ondersteuning kan geven, het de verantwoordelijkheid is van de school een andere school te vinden die wel een passend aanbod kan bieden. De school doet dit niet alleen, maar krijgt hierbij ondersteuning van het samenwerkingsverband RiBA (het samenwerkingsverband waarbij onze school is aangesloten).

   

 • Wij willen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod op onze school bieden.

  — Stefan van der Worm en Ilse Kaak - directie De Grote Reis
 • Inschrijven

  Nadat u uw keuze heeft gemaakt, belt u de school voor een inschrijfafspraak. Tijdens het inschrijvingsgesprek zullen er een aantal basisverwachtingen met u als ouder worden doorgenomen. Daarnaast willen we dieper ingaan op informatie die van belang is voor de eerste schooldag van uw zoon of dochter.  Hierbij kunt u ook denken aan de volgende onderwerpen:

  • Het zelf aan- en uit kunnen kleden.
  • Is het kind zindelijk?
  • Hoe was het kind als baby en peuter?
  • Komt er dyslexie voor in de familie?
  • Welke verwachtingen heeft u met betrekking tot de aansluiting op school?
  • Welke informatie is er van belang voor de eerste schooldag?

  Na het inschrijven, bent u definitief ingeschreven bij ons op school. U krijgt hier een schriftelijke bevestiging van.

 • Na de inschrijving

  Na inschrijving neemt de toekomstige leerkracht van hun kind ongeveer twee maanden voordat het kind vier jaar wordt contact op om wenmomenten af te spreken. De leerling ontvangt vervolgens thuis een kaart, waarop staat aangegeven wanneer hij of zij voor het eerst kan komen kennismaken met de groepsleerkracht, de groepsleerlingen en de omgeving, waarin hij of zij de komende jaren zal zijn. Het eerste wenmoment zal zo’n 2 weken voor de vierde verjaardag plaatsvinden, waarna er een totaal van 5 keer een ochtend of een middag wordt meegedraaid. Op de dag dat het kind vier jaar geworden is, wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school. Om de leerling vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vragen wij ouders een formulier in te vullen over de ontwikkelingen van hun kind tot nu toe. Tevens vindt er korte tijd na binnenkomst van de nieuwe leerling een entreegesprek plaats, om praktische zaken en eventuele vragen te bespreken.

 • IMG_2952A