Kalender en Verlof

 • Onze jaarkalender 2021-2022

 • Ieder jaar vinden er heel wat activiteiten op De Grote Reis plaats. Over de inhoud van deze activiteiten zult u in het Reisverslag geïnformeerd worden. Zodra de vakanties voor het volgende schooljaar beschikbaar zijn, zullen wij deze hier plaatsen. Onderaan deze pagina kunt u onze verlofregeling lezen en het formulier downloaden. 

  U kunt de jaarplanning van het schooljaar 2021-2022 hier downloaden.

 • Verlof

  De Nederlandse overheid heeft in de ‘leerplichtwet’ vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar verplicht naar school moet. In die leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld.

  guitaar

 • Het is alleen toegestaan verlof te verlenen voor religieuze feestdagen en zogenoemde familieomstandigheden: gevallen van vieringen, ernstige ziekte, overlijden etc. Extra vakantiedagen worden slechts in enkele gevallen toegestaan, bijv. na overleggen van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat men absoluut niet in de reguliere vakanties vrij kan nemen. Een goedkoper verblijf, een speciale vlucht, vakantieafspraken met anderen e.d. gelden niet als een bijzondere omstandigheid. Dit zogenaamde luxeverlof wordt niet toegestaan.

 • Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen, kunt u via de website een daarvoor bestemd formulier downloaden en invullen. Hierin staan ook alle voorwaarden voor extra verlof beschreven. Extra verlof dient minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie (ook voor 4-jarigen). Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Aanvragen worden ook altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De gemeente voert een uitermate streng beleid betreffende het verzuim. Indien er geen zeer gewichtige omstandigheden zijn, leidt ongeoorloofd verzuim altijd tot een forse boete.