Ons team

  • Maak kennis met onze juffen en meesters

    "Het team van De Grote Reis bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten."

  • Op De Grote Reis werken zo’n 30 mensen. Naast de directie, twee intern begeleiders en een administratief medewerker bestaat het team van De Grote Reis uit enthousiaste, gemotiveerde leerkrachten en onderwijsassistenten. Er zijn zowel fulltime als parttime leerkrachten aan de school verbonden. Per groep zijn er maximaal 2 leerkrachten, die structureel met elkaar overleggen om optimaal voorbereid aan hun taak te beginnen. Vier dagen per week zijn de intern begeleiders, verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, aanwezig. De vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen.