Privacy verklaring

  • Privacy en bescherming van persoonsgegevens

  • Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen. De voor de scholen van belang zijnde documenten staan hieronder genoemd en zijn te downloaden: https://www.rvko.nl/De-RVKO/Onderwijs-en-kwaliteit/Regelingen-documenten-downloads