OR

 • "Uw hulp en betrokkenheid bij allerlei activiteiten is van groot belang en wij waarderen die zeer. Buiten het feit dat uw kind er van geniet als u op enige manier bij de school betrokken bent, is het ook zo dat wij uw hulp hard nodig hebben bij het organiseren van velerlei activiteiten."

 • schaar

 • Organisatie

  De ouderraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en diverse leden. Voor de actuele bezetting van de OR verwijzen u naar de website.
  Samen met het team organiseert de ouderraad een groot aantal activiteiten. Voor de concrete organisatie en uitvoering van deze activiteiten zijn er werkgroepen ingesteld. De coördinatie van elke werkgroep berust bij één van de bestuursleden van de OR in samenwerking met één of meer teamleden. De ouderraad beheert tevens de door u betaalde ouderbijdrage en ziet toe op een nuttige besteding hiervan.

 • Activiteiten

  Opgave voor activiteiten geschiedt via de ouderraad of via de leerkracht. Als iedere ouder zich één of twee keer per jaar opgeeft voor het helpen bij onze extra activiteiten kunnen wij die ook daadwerkelijk blijven organiseren.
  Op momenten dat ouders in de school helpen, verwachten wij dat zij zich ook houden aan de geldende regels binnen de school. Tijdens uitjes wordt er van de ouders verwacht dat zij zich houden aan de afspraken die door het team gemaakt zijn om het uitje zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 • Ouderbijdrage

  Uit de ouderbijdrage worden alle niet-gesubsidieerde uitgaven bekostigd, waaronder Kinderboekenweek, Sint-Nicolaasfeest, kerstfeest, Carnaval, sportdag, Pasen, activiteiten in de projectweek, eindejaarsfeest en de schoolreis voor groep 1 t/m 7. Ook wordt een gedeelte van de ouderbijdrage besteed aan de aanschaf van extra leermiddelen, zoals bibliotheekboeken en boeken voor het documentatiecentrum. Wij maken gebruik van een geautomatiseerd facturatiesysteem, WIS-collect, voor de inning van de ouderbijdrage. Begin van het schooljaar ontvangt u van ons een persoonlijke mail met daarin een link waardoor u toegang krijgt tot het betaalsysteem. U kunt dan direct betalen met IDEAL. .

 • IMG_2984A