Kalender en verlof

 • Onze jaarkalender 2019-2020

 • Ieder jaar vinden er heel wat activiteiten op De Grote Reis plaats. Over de inhoud van deze activiteiten zult u in het Reisverslag geïnformeerd worden. Zodra de vakanties voor het volgende schooljaar beschikbaar zijn, zullen wij deze hier plaatsen. Onderaan deze pagina kunt u onze verlofregeling lezen en het formulier downloaden. 

 •  

  02-09-2019

  Eerste schooldag

  06-09-2019

  Nieuwjaarsreceptie 14.00 uur-16.00 uur

  16-09-2019 t/m 27-09-2019

  Kind-focusgesprekken

  02-10-2019 t/m 13-10-2019

  Kinderboekenweek

  11-10-2019

  Kijkje in de klas tot 9.00 uur

  21-10-2019 t/m 25-10-2019

  Herfstvakantie      

  31-10-2019

  Info avond groep 8

  15-11-2019

  Studiedag

  Alle leerlingen vrij

  21-11-2019

  Kijkje in de klas tot 9.00 uur

  05-12-2019

  Sinterklaasfeest

  Continurooster tot 14.00 uur

  Groep 1/2 tot 12.00 uur

  20-12-2019

  Alle leerlingen 12.00 uur vrij

  23-12-2019 t/m 03-01-2020

  Kerstvakantie

  22-01-2020

  Kijkje in de klas tot 9.00 uur

  29-01-2020

  Open dag voor nieuwe leerlingen

  06-02-2020

  Schoolfotograaf

  07-02-2020

  Rapporten mee naar huis

  10-02-2020 t/m 21-02-2020

  Kind-focusgesprekken

  24-02-2019 t/m 28-02-2020

  Voorjaarsvakantie

  16-03-2020

  Kijkje in de klas tot 9.00 uur

  09-04-2020

  Paasviering

  Continurooster tot 14.00 uur

  Groep 1/2 tot 12.00 uur

  10-04-2020 t/m 13-04-2020

  Paasweekend

  Alle leerlingen vrij

  15-04-2020 t/m 17-04-2020

  Eindtoets groep 8

  24-04-2020

  Koningsspelen/sportdag

  Continurooster tot 14.00 uur

  Groep 1/2 tot 12.00 uur

  27-04-2020 t/m 08-05-2020

  Meivakantie
  18-05-2020 t/m 20-05-2020 Kamp groep 8

  21-05-2020 t/m 24-05-2020

  Hemelvaartsweekend

  25-05-2020

  Studiedag

  Alle leerlingen vrij

  26-05-2020

  Kijkje in de klas toto 9.00 uur

  01-06-2020

  2e Pinksterdag

  Alle leerlingen vrij

  02-06-2020

  Schoolreis groep 1-7

  15-06-2020 t/m 18-06-2020 Avondvierdaagse
  22-06-2020 t/m 03-07-2020 Kind-focusgesprekken

  02-07-2020

  Wenmiddag
  09-07-2020 Eindejaarsfeest
  10-07-2020

  Rapporten mee naar huis

  16-07-2020 Laatste schooldag groep 8 + musical
  17-07-2020

  Laatste schooldag groep 1t/m7

  Alle leerlingen 12.00 uur vrij

  17-07-2020 t/m 28-08-2020 Zomervakantie
     

   

 • Verlof

  De Nederlandse overheid heeft in de ‘leerplichtwet’ vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar verplicht naar school moet. In die leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld.

  guitaar

 • Het is alleen toegestaan verlof te verlenen voor religieuze feestdagen en zogenoemde familieomstandigheden: gevallen van vieringen, ernstige ziekte, overlijden etc. Extra vakantiedagen worden slechts in enkele gevallen toegestaan, bijv. na overleggen van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat men absoluut niet in de reguliere vakanties vrij kan nemen. Een goedkoper verblijf, een speciale vlucht, vakantieafspraken met anderen e.d. gelden niet als een bijzondere omstandigheid. Dit zogenaamde luxeverlof wordt niet toegestaan.

 • Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen, kunt u via de website een daarvoor bestemd formulier downloaden en invullen. Hierin staan ook alle voorwaarden voor extra verlof beschreven. Extra verlof dient minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie (ook voor 4-jarigen). Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Aanvragen worden ook altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De gemeente voert een uitermate streng beleid betreffende het verzuim. Indien er geen zeer gewichtige omstandigheden zijn, leidt ongeoorloofd verzuim altijd tot een forse boete.

 • Vakantie 2019-2020:

  Herfstvakantie: 21-10-2019 t/m 25-10-2019

  Kerstvakantie: 23-12-2019 t/m 03-01-2020

  Voorjaarsvakantie: 24-02-2020 t/m 28-02-2020

  Paasweekend: 10-04-2020 t/m 13-04-2020

  Meivakantie: 27-04-2020 t/m 08-05-2020

  Hemelvaartsdagweekend + studiedag: 21-05-2020 t/m 25-05-2020

  Pinksteren: 01-06-2020

  Zomervakantie: 17-07-2020 t/m 28-08-2020

   

  Studiedagen:

  vrijdag 15-11-2019

  maandag 25-05-2020