Ons Daltononderwijs

Lees meer over ons onderwijs
 • "Iedere leerling is anders en er zijn tussen leerlingen grote verschillen in aanleg, tempo, concentratie en doorzettingsvermogen. Hierdoor is het niet realistisch om iedere leerling vervolgens wel dezelfde instructie en dezelfde verwerking te geven."

 • Ons Daltononderwijs

  Wij organiseren ons onderwijs zo dat iedere leerling de instructie krijgt die hij of zij nodig heeft. Sommige leerlingen kunnen vrijwel direct met de stof aan de slag, andere leerlingen hebben juist in een kleinere groep extra uitleg nodig. Sommige leerlingen zullen de hele week nodig hebben om de basisstof te kunnen verwerken, anderen houden tijd over. Elke week krijgen de leerlingen een taakkaart waarop de stof staat die gemaakt moet worden. De stof is opgedeeld in basisstof en uitbreiding. Zo is er voor iedere leerling verwerking op zijn of haar niveau. De leerlingen kunnen na de instructie zelfstandig aan het werk met hun taakkaart. De leerkracht heeft zo tijd om in kleine groepjes aandacht te geven waar dat nodig is.
  Bij onze downloads kunt u ons volledige Daltonboek lezen.

 • 2777-pijlers-zelfstandigheid-loshd3

 • Middelen

  Om deze principes te verwezenlijken werken we met de onderstaande middelen. Deze principes te verwezenlijken. Net als lezen en rekenen moeten deze drie principes stap voor stap ontwikkeld worden. De leerkracht begeleidt de leerlingen hierbij en geeft hen de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid die ze aankunnen. We hebben er een aantal beschreven:

  • Taakkaart
  • Instructietafel
  • Keuzewerk
  • Tutorleren
  • Maatjes
  • Doelen stellen
 • handen

 • Taakkaart

  De taakkaart is een middel om de opgegeven (basis)lesstof die leerlingen moeten maken/verwerken. De leerling plant het werk in voor de komende week. Daarnaast wordt het gemaakte werk geregistreerd en het leerproces geëvalueerd. De leerling krijgt een overzicht van het te maken werk, en oefent daarnaast in toenemende mate het maken van een eigen tijdsplanning. De evaluatie van de leerkracht is belangrijk om de voortgang van het leerproces te bevorderen.

  Instructietafel

  In de groep krijgen de leerlingen de instructie die ze nodig hebben. De leerkracht start met een basisinstructie met de gehele groep en zal daarna aan de instructietafel lesgeven in een groepje passend bij het niveau van de leerling. Ieder kind zit daarom wel eens aan de instructietafel. Of je juist herhaling nodig hebt, of verdieping; je verdient een instructie die bij je past.

  Keuzewerk

  Keuzewerk is het aanbieden van lesstof buiten de reguliere lesstof om, waarbij we leerlingen willen uitdagen en interesseren voor allerlei informatie en activiteiten. Alles wat de leerlingen leren kunnen ze toepassen in het keuzewerk. Er is keuzewerk gericht op alle interessegebieden van de meervoudige intelligenties.

 • Tutorleren

  Alle leerlingen nemen deel aan tutorleren. Het gaat daarbij om leerlingen uit een hoger leerjaar (tutor) die leerlingen helpen met kennisoverdracht en vragen over één of meerdere vakken. Het tutorleren werkt twee kanten op. De leerling die een tutor heeft oefent een vaardigheid die de leerling graag onder de knie wil krijgen. De tutor leert hulp goed te verwoorden, hulp te bieden en het is goed voor het zelfvertrouwen van de tutor.

  Maatjes

  Iedere leerling heeft een maatje bij ons op school. Het hulp leren vragen en behulpzaam zijn, zijn belangrijke vaardigheden voor de toekomst. Daarnaast biedt het zorgen en oog hebben voor elkaar een veilige sfeer om zo goed tot leren te komen.

  Doelen stellen

  Je kunt iets pas echt goed leren, als je weet waarom je iets leert. Leerlingen leren bij ons zichzelf doelen te stellen in de hogere groepen. De leerkracht bespreekt bij iedere les ook de doelen van de les samen met de leerlingen

 • IMG_2874A

 • Dalton is no method, no system, it’s an influence!

  — Helen Parkhurst
 • Meer weten over Daltononderwijs?